Mutlu sonu beklerken birlikteyiz ... Op.Dr.Hakan Savaş

Genetik Sonogram

image

 

Genetik sonogram 2. düzey veya detaylı ultrasondan daha ileri bir inceleme yöntemidir. Bu tür ultrason incelemesinde fetal anomalilerin taraması dışında kromozom hastalıklarına ait belirteçler de aranır. Bu belirteçlerin yokluğu kromozom hastalığı riskini azaltır ama tamamen tüm riskleri ortadan kaldırmaz. Komozomal hastalıkların tanısına yönelik invaziv girişimler  (cvs, amniosentez, kordosentez) fetusun %100 sağlıklı olduğunu göstermez. Sadece krozomların sayısı ve yapısı hakkında bilgi verir. Özetle Genetik Ultrason, FETAL YAPISAL ANOMALİLERİ,KROMOZOM HASTALIKLARI BELİRTEÇLERİNİ ARAR.